• تلفن: 86083596
  • ایمیل: info@niksa.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

پروژه ها


لیست پروژه های طراحی و اجرایی شده این شرکت به شرح زیر می باشد:


گروه شرکت های مپنا

وزارت راه و ترابری (برج دادمان) تهران

سازمان بنادر و کشتیرانی (برج بنادر) تهران

سازمان بنادر و کشتیرانی _ گیلان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ایران _ تهران

سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه پیام نور استان تهران

بانک رفاه کارگران

شرکت سرمایه گذاری رنا

شرکت سرمایه گذاری برنا

شرکت آلیاژ جوش ایران

شرکت جاده ابریشم رایانه

شرکت بین المللی خلخال دشت

شرکت بین المللی نارگان

شرکت فیلم کولید کیش

بانک ایران و اروپا کیش

شرکت نیک آوا sony

تندیس بنیان،ساختمان تندیس تجریش

موزه تاریخ طبیعی سازمان محیط زیست